ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Vrindavan Garden

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

4 ಸಭಾಂಗಣ|4 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 250, 250, 250, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 800, 1200, 2500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 90395 9 0395

Aryan Wings Colony, Shri Rameshwaram, Bagmugaliya,Bhopal, Madhya Pradesh 462047
+91 90395 90395
+91 98260 56635
https://www.facebook.com/VrindavanGarden/
vrindavangarden@yahoo.co.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ