ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Amer Greens

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,000 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 755 401 2770

Ratanpur, near Gyan Ganga School,Bhopal, Madhya Pradesh 462046
+91 755 401 2770
+91 96300 97155
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Amer-Greens-Bhopal/153039198098178/
http://www.amergreens.com/
green.amer@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ