ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Noor-Us-Sabah Palace

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,150 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 50, 150, 450 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 2500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 81090 1 2138

V.I.P. Road, Koh-E-Fiza, Bhopal Madhya Pradesh 462 001, India
+91 81090 12138
+91 755 422 3333
https://www.facebook.com/noorussabahpalace/
http://www.noorussabahpalace.com/
banquets@nusp.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ