ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Ranjit's Golden Oak Resort

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,030 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 755 249 9152

Hoshangabad Road, National Highway 12, Near Vrindavan Garden, Misrod, Bhopal, Madhya Pradesh 462026
+91 755 249 9152
info@ranjeethotels.com
http://www.ranjeethotels.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ